Blog Archives

Johannes Paulus II:s villoläror, de två påvarna Johannes Paulus II:s och Johannes XXIII:s helgonförklaring

Idag har Johannes II (påve från 1978-2005) och Johannes XXIII (påve från 1958-1963) helgonförklarats i Rom.

Låt oss kolla på vad Johannes Paulus II lärde ut. Även fast katoliker endast tror att påvar är ofelbara i sina uttalanden i vissa fall, så kallas ändå påven för de ”troendes högste herde och lärare” som ska stärka sina bröder i tron.

Men fullföljde denna påven detta?

Citat från Johannes Paulus II

Enligt Johannes II var Maria . . .

Suverän

”Texten passerar spontant från uttrycket ”min Herres Moder” till titeln, ”min Fru,” och föregriper därmed vad S:t Johannes Damaskenos skulle säga senare. Han tillskrev till Maria titeln ”Suverän […]” [1]

”I hans Encyklika Ad Coeli Reginam till vilken texten i Lumen Gentium hänvisar till, indikerar min ärevördiga föregångare Pius XII Marias samarbete i återlösningens verk, utöver hennes moderskap, som grund för hennes drottningskap. Encyklikan återger den liturgiska texten: ”Där var S:t Maria, Himlens Drottning och härskare över världen […] [2]

Johannes Paulus II och andra katolska auktoriteter har valt att använda ordet suverän/Suverän för Maria, en egenskap som endast Gud tillskrivs i Bibeln, och detta över 300 gånger.

Lägg även märke till att det står att citatet där Maria kallas för “härskare över världen” är från en liturgisk text, d.v.s. en text som används/har använts vid katolska mässor.

Allvetande och Allestädes närvarande

”Därmed, långt från att skapa avstånd mellan henne och oss, medför Marias härliga tillstånd en kontinuerlig och vårdande närhet. Hon vet allt som händer i vårt liv och stöder oss med moderlig kärlek i livets prövningar. [3]

”Man kan dra slutsatsen att antagandet [hennes himmelsfärd] gynnar Marias fullständiga gemenskap inte bara med Kristus, utan med var och en av oss. Hon är bredvid oss, eftersom hennes härliga tillstånd gör det möjligt för henne att följa oss i vår dagliga jordiska resa [4]

Johannes Paulus II tillskriver Maria egenskaper som bara Gud har.

Vår tillflykt

”Från de äldsta tiderna hedras den Saliga Jungfrun under titeln Guds Moder, under vars beskydd de trogna tog sin tillflykt i alla deras faror och behov [5]

Här uttrycks en förtröstan till Maria för gudmoligt skydd, som enbart tillfaller Gud i Skriften.
Johannes Paulus II ersätter Maria med Gud som vår tilfllykt. I Bibeln (särskilt i Psaltaren) kallas Gud för vår tillflykt flera gånger. Några exempel:

Ingen är som Jesuruns Gud, han som far fram på himlen till din hjälp, på skyarna i sitt majestät. En tillflykt är han, urtidens Gud, och här nere råder hans eviga armar.” (5 Mosebok 33:26-27)

Herren är en borg för den förtryckte, en borg i nödens tider.” (Psalm 9:9)

Gud är vår tillflykt och vår starkhet, en hjälp i nöden, väl beprövad.” (Psalm 46:2)

Både Mose och David i Gamla Testamentet tyckte Gud räckte gott och väl som sin tillflykt.

När man förtröstar på en människa på det sättet som Johannes Paulus II uppmanar till i stället för Gud så blir det avgudadyrkan. Mose säger att ingen är som Jesuruns Gud, i versen efter säger han att Gud är en tillflykt och att hans armar råder nere på jorden (vilket betyder att Gud är allestedes närvarande/suverän).

Det är inte bara Johannes Paulus II som kallar henne tillflykt. Den katolska kyrkans officiella lärobok säger såhär:

”[…] Under hennes beskydd tar de troende sin tillflykt i bön under alla faror och bekymmer. […]” (§ 971, katolska kyrkans katekes).

”[…] Vi kan anförtro henne alla våra behov och önskemål. […] Då vi anförtror oss åt hennes förbön, överlämnar vi oss själva tillsammans med henne åt Guds vilja: ”Ske din vilja […] När vi bönfaller Maria om att be för oss, erkänner vi att vi är arma syndare, och vi vänder oss till henne, hon som är ”Barmhärtighetens Moder”, den helt igenom heliga. Vi anbefaller oss åt henne ”nu”, i vårt livs idag. Och vår förtröstan växer, så att vi redan nu kan överlämna ”vår dödsstund” åt henne. Må hon vara närvarande då, liksom hon var det vid sin Sons död på korset, och må hon i den stund då vi går över gränsen, ta emot oss som vår moder, för att föra oss till sin Son Jesus i paradiset. (§ 2677, katolska kyrkans katekes)

En som skyddar från syndens skada och som är en Förespråkare

Maria utövar sin roll som ”Förespråkare” genom att samarbeta både med Anden, Parakleten och med Den som medlade på korset för sina förföljare (se Lk 23:34), som Johannes kallar vår ”förespråkare hos Fadern” (1 Jn 2:1). Som en moder, beskyddar hon sina barn och beskyddar dem från varje skada orsakad av deras egna synder. [6]

Bibeln säger att ”syndens lön är döden” (Rom. 6:23) samt att Jesus är vår ”förespråkare” (1917 års översättning) eller ”den som för vår talan inför Fadern” (Svenska Folkbibeln).

Johannes Paulus II sätter en annan förespråkare vid sidan av Jesus Kristus, som att Jesus inte vore nog som förespråkare.

Bibeln säger, ”en är medlare mellan Gud och människor, en människa, Kristus Jesus,” (1 Timoteus 2:5)

När Maria kallas för Förespråkare gör man henne till en medlare vid sidan av Kristus. Eller för en del t.o.m. ersätter hon Kristus, eftersom det fanns helgonförklarade människor som lärde ut att man måste gå till Jesus Kristus genom Maria.

Johannes Paulus II:s lära om helvetet

Johannes Paulus II sade att, ”Det finns ett helvete, men det kan vara tomt.” [7]

Detta är villolära, eftersom Jesus säger:

”Gå bort ifrån mig, ni förbannade, till den eviga elden som är beredd åt djävulen och hans änglar.” (Matteus 25:41).

Jesus sade även att det är många som går fram på den breda vägen till helvetet och att få finner den smala vägen som leder till livet (Matt. 7:13-14), detta utesluter allt hopp om ett tomt helvete.

[1] – Översatt från Johannes Paulus II:s bok ”Theotokos: Woman, Mother, Disciple”

[2] – Ibid.

[3] – Ibid.

[4] – Ibid.

[5] – Ibid.

[6]http://www.ewtn.com/library/PAPALDOC/JP2BVM64.HTM

[7] – National Catholic Register, August 8-14, 1999

 

 

I

Advertisements