Blog Archives

Den smala vägen, en väg av lidande

IMG_4906

 

“Gå in genom den trånga porten. Ty den port är vid, och den väg är bred som leder till fördärvet, och det är många som går fram på den. Hur trång är den port, och den väg är smal som leder till livet, och det är få som finner den!” (Matteus 7:13-14)

Djävulen och falska profeter vill få en att tro att vägen till himlen är enkel och talar om framgång och annat som många människor lockas av. Visst, Gud kan ge framgång till oss, till Hans ära. Men inte för att vi enbart ska motiveras av detta och rygga tillbaka och leva hur vi vill.

När man kollar på bilder som ska föreställa ”den smala vägen” så ser den ofta ut som en vacker, enkel väg (se två exempel nedan). Vissa framställer den med diken på båda sidorna.Imagenarrow-path-cross-200x200

Men att framställa den som vacker och ofarlig är faktiskt obibliskt. Vägen till himlen i bibeln beskrivs inte som enkel och smärtfri. Det finns många bilder av det kristna livet i bibeln som visar på detta. Vore den däremot enkel och smärtfri, varför skulle Jesus då säga att man ska kämpa?

Kämpa för att komma in genom den trånga porten. Ty många, säger jag er, skall försöka komma in men inte kunna det.” (Lukas 13:24).

Det grekiska ordet för kämpa här är ”agōnizomai” som betyder ”våndas/lida kval”, kämpa som om det vore en tävling. ”Men alla som tävlar [agōnizomai] underkastar sig i allt hård träning – de för att vinna en segerkrans som vissnar, vi för att vinna en som aldrig vissnar.” (1 Korintierbrevet 9:25). Vi har vårt eget kött att kämpa emot och de frestelser som världen har och som Satan ger.

Att man måste lida för att komma in i Guds rike bekräftas på andra ställen i bibeln:

Jesus sade: “I världen får ni lida, men var vid gott mod. Jag har övervunnit världen.” (Johannes 16:33).

“De [Paulus, Barnabas (v. 20)] predikade evangeliet i staden och vann många lärjungar. Sedan återvände de till Lystra och Ikonium och Antiokia, och styrkte lärjungarna och uppmanade dem att förbli i tron. De sade att vi måste gå genom många lidanden för att komma in i Guds rike (Apostlagärningarna 14:21-22)

“Men är vi barn är vi också arvingar, Guds arvingar och Kristi medarvingar, lika visst som vi lider med honom, för att också bli förhärligade med honom. (Romarbrevet 8:17).

Att förbli i tron är en förutsättning för att kunna uthärda lidanden, annars kan man falla bort under lidanden (Matteus 7:24-27). Lidande kan svetsa en samman mer med Kristus, helga en under prövningens eld eller få en att falla bort från tron.

Matthew Henry, en teolog, säger såhär i en bibelkommentar om Matteus 7:14:

”Vi måste gå igenom mycket lidande. Det är [grekiska grundtexten] hodos tethlimmeneµ-en ansatt [eller drabbad] väg, en väg säkrad med törnen omkring”IMG_2279_01-nggid047531-ngg0dyn-0x600x100-00f0w010c010r110f110r010t010

Vägen är smal, eftersom man inte kan leva för sig själv, utan man måste ha blicken fäst vid Jesus.
Den är smal, minsta fall åt sidan är livsfarligt, det finns ingen plats för kompromiss hit och dit. Den är inte uppskattad, eftersom att följa Jesus kostar!

Därför är det farligt om man bara framställer det kristna livet som något som för med sig välsignelser, framgång o.s.v och predikar ett urvattnat ”evangelium” som inte har några villkor; omvändelse.

Jesus sade: ”Om någon av er vill bygga ett torn, sätter han sig då inte först ner och beräknar kostnaden för att se om han har råd att slutföra bygget?” (Lukas 14:28)

Att följa Jesus kostar! Läs vad Jesus sade i några verser innan: ”Om någon kommer till mig och inte hatar sin far och sin mor, sin hustru och sina barn, sina bröder och systrar, ja, även sitt eget liv, så kan han inte vara min lärjunge. Den som inte bär sitt kors och följer mig kan inte vara min lärjunge.” (Lukas 14:26-27).

Det är inte bara det att själva vägen är svår att gå, utan att finna den är också svårt!
Jesus säger: ”det är få som finner den!” (Matteus 7:14).

För att kunna gå den smala vägen måste man först finna den. Däremot behöver man inte söka efter den breda vägen. Det är många som går fram på den säger Jesus, därför kan det också vara enkelt att själv göra det om man ständigt är med fel sällskap. Det är enkelt och populärt att gå med strömmen.

Vägen till fördärvet går genom köttets begär, ögonens begär och högmod över livets goda:

”Älska inte världen, inte heller det som är i världen. Om någon älskar världen, finns inte Faderns kärlek i honom. Ty allt som finns i världen, köttets begär och ögonens begär och högmod över livets goda, det kommer inte från Fadern utan från världen. Och världen och dess begär förgår, men den som gör Guds vilja förblir i evighet.” (1 Johannesbrevet 2:15-17).

Sådant kommer förgå, men den smala vägen leder till liv!

En låt om att beräkna kostnaden (Luk. 14:28)

Advertisements