Category Archives: Väckelse

Aron Andersson — väckelse, tungotal och syndanöd på 30-talet

Jag har läst en bok som heter “I kärlekens tjänst” av Aron Andersson (1901-1985), som handlar om denna mannens liv. Han var en svensk missionär och väckelseevangelist, både i Sverige och utomlands.

När han var 22 år var han döende i tuberkulos, och vägde 22,5 kilo. Men Jesus kom in i hans rum och helade honom.

Han fick se människor botade från alla möjliga slags sjukdomar under sin tjänst för Gud: reumatism, hjärtproblem, förlamningar i armar och ben och vid några tillfällen fick även blinda synen tillbaka.

Väckelse i Basakata, Kongo i Afrika (1934)

Efter att en fetischpräst hade blivit omvänd, och han var tillsammans med Aron Andersson och en lärare, så föll Guds Ande. Läraren började tala nya tungor och frambar ett budskap om att Guds Ande ville besöka dem. Den omvände fetischprästen började profetera ur Gamla Testamentet, fastän det inte var översatt till deras språk än. Han citerade bibliska män och talade om deras upplevelser. Några dagar innan detta skedde så hade de talat om Apostlagärningarna kapitel 2 i ett bibelstudium.

Detta ledde till en större väckelse där både kristna och hedningar fick syndanöd. Högar med avgudar och trollmedicin samlades ihop för att brännas upp, vilket skedde i flera byar.

En kamrat till Aron på samma missionsstation berättar att syndanöden blev så stor hos många att de nästan fruktade att de skulle förlora förståndet. Hundratals människor hade sina händer uppsträckta mot himlen och grät över sin stora synd. Det fanns stora, starka människor som skakade av gråt. Många föll till marken och rullade omkring eller låg som medvetslösa. Alla ropade på samma gång ”Vår synd är så fruktansvärt stor!”

Att folk låg medvetslösa på grund av syndanöd skedde även en gång när John Wesley predikade. [1]

De började göra gottgörelse för saker de stulit. En man såg en yxa mellan sig och Gud varje gång han försökt be en bön. Efter att de gjort upp med dessa stölder fick de frid med Gud.

Man hörde folk tala i nya tungor, och detta skedde på språk som även missionärerna där förstod. Bland annat talades felfri franska, även engelska talades. Det var även en som frambar ett profetiskt budskap på svenska.

Att människor ser saker de stulit på det sättet, verkar vara något vanligt vid väckelser. Har läst om sådant tidigare.

Är det sådant vi söker idag? Att människor ska få en djup syndanöd och uppriktigt omvända sig till Gud? Strävar vi främst efter att människor ska få uppleva fysiskt helande, men inte andligt (frälsning), det som är det viktigaste.

Jakobsbrevet 4:8 Närma er Gud, så skall han närma sig er. Gör era händer rena, ni syndare, och rena era hjärtan, ni tvehågsna. 9 Klaga, sörj och gråt. Låt ert skratt vändas i sorg och er glädje i bedrövelse. 10 Ödmjuka er alltså inför Herren, så skall han upphöja er.

Att människor får syndanöd är helt bibliskt.

Källor: 

[1] Vad som hände när John Wesley predikade: http://www.parisreidheadbibleteachingministries.org/tenshekels.shtml

“I kärlekens tjänst” av Aron Andersson (s. 116, 119, 124-126) angående väckelsen i Kongo.

http://www.svenskpionjarmission.se/?page_id=358 angående Aron Anderssons omvändelse och de olika sjukdomarna som folk blev botade ifrån utav Jesus.

Advertisements