Category Archives: Johannes 5

Johannes 5:14 Bibelkommentar (Syndens koppling till sjukdom)

Det här är några bibelkommentarer som jag översatt från Engelska. Bland annat är det Matthew Henry, David Guzik och Chuck Smiths kommentarer som jag läst, och även lagt till mycket egna. Främst för egen studie som jag påbörjat, men lägger även upp här så att andra kan ta del av det, till Guds ära.

“Senare träffade Jesus honom på tempelplatsen och sade till honom: “Se, du har blivit frisk. Synda inte mer, så att inte något värre drabbar dig.”Johannes 5:14

Jesus fann honom för att han brydde sig om hans andliga hälsa, inte bara hans fysiska hälsa. Att leva ett liv i synd är värre, och kommer ge ett värre resultat, än att vara förlamad i 38 år.

Jesus sa ju att eftersom han blivit frisk, att inte synda mer. Så antagligen tyder detta på att sjukdomen var ett straff för synd. Psalm 107:17säger ju att dårar är plågade på grund av deras upproriskhet och synd. Även vers 18 talar om det. De som blivit helade/blivit fria från syndens straff, är i fara att gå tillbaka till synden när terror och plåga är över, om inte gudomlig nåd torkar upp fontänen. När problem som bara uppdämde strömmen är över kommer vattnet tillbaka till sin gamla kurs, och därför finns det stort behov av vaksamhet, så att vi inte efter helande barmhärtighet går tillbaka till dårskap igen. Eländet vi gjordes hela ifrån varnar oss för att inte synda mer, efter att ha känt den syndens plåga, barmhärtigheten vi som vi blev helade/befriade genom är ett engagemang på oss att inte förolämpa honom som botade oss. Guds nåd, godhet och Jesus offer och så ska fostra oss till att leva rättfärdigt och inte vilja synda, och föra oss till omvändelse (Titus 2:11-13, Rom 2:4).

Den här mannen började sitt nya liv mycket förhoppningsvis i templet, men Kristus såg det nödvändigt att ge honom denna varning, ty det är vanligt att människor, när de är sjuka, lovar mycket, när de är återhämtade att utföra något, men efter ett tag att glömma allt. Han varnar honom för hans fara, ifall han skulle återvända till sin förra syndiga kurs/liv i synd: så att inte något värre drabbar honom. 38 år av förlamning skulle man tro var illa nog, men det är något värre som skulle drabba honom om han gick tillbaka till synd, efter att Gud visat sådan barmhärtighet och nåd och gett sådan befrielse (Ezra 9:13-14). Sjukhuset där han låg var en deprimerande plats, men helvetet är mycket mer än så: avfällingars dom är värre än 38 års förlamning.

(Ezra 9:13) Efter allt det som har drabbat oss genom våra onda gärningar och genom den stora skuld vi har dragit på oss har du, vår Gud, ändå skonat oss mer än vi förtjänade och gett oss en räddning som denna. 14 Skulle vi då på nytt bryta mot dina bud och genom giftermål förena oss med folk som bedriver sådana avskyvärda ting? Skulle du då inte bli så vred på oss att du förgjorde oss, så att ingenting mer fanns kvar och ingen räddning fanns?

Jesus lärde ju att när en ond ande far ut ur en människa, så vandrar han genom ökentrakter för att leta efter en viloplats. Men om han inte finner någon vänder han tillbaka till det huset som han drevs ut ur en gång. Om han finner det städat och pyntat, ger han sig av och tar med sig sju andra andar som är värre än han själv, och de går in och bor där. För den människan blir det sista faktiskt värre än det första. (Lukas 11:23-26).

Galater 6:7 säger att vi inte ska bedra oss själva, för det vi sår kommer vi också få skörda. Gud kommer inte att tillåta sig själv att bli hånad, föraktad eller förlöjligad, eller att hans befallningar sätts åt sidan. Gud är en helig och rättvis Gud som måste straffa synden, och låter ingen gå ostraffad (Nah 1:3). Syndens lön är ju döden (Rom 6:23), alltså död på alla områden, även ens hälsa påverkas av den fallna naturen. Vandrar man efter den, så är man ju under förbannelsen som är verksam i den fallna naturen sedan syndafallet. Galater 6:8 talar om att om vi sår i köttet (köttets åker) så får man skörda förfall och fördärv och undergång/korruption. Detta är en andlig lag av sådd och skörd. Ordspråk 8:36 säger att den som syndar mot Gud skadar sin egen själ. Skadar man själen, kan det även påverka ens hälsa, eftersom de båda är ju under förgängelsen?

(2 Petrusbrevet 2:20) Ty när de har lärt känna vår Herre och Frälsare Jesus Kristus och undkommit världens smitta, men sedan åter blir snärjda och besegrade av den, då har det sista blivit värre för dem än det första. 20 Det hade varit bättre om de aldrig hade lärt känna rättfärdighetens väg, än att lära känna den och vända sig bort från det heliga budskap som överlämnats till dem. 22 Det har gått med dem som det så sant heter i ordspråket: En hund vänder om till sina spyor, och ett rentvättat svin vältrar sig i smutsen.

Var och en som har fått mycket, av honom skall det krävas mycket. Och den som har blivit betrodd med mycket, av honom skall det utkrävas så mycket mer. (Luk 12:48). 

 Alltså, om Gud bearbetat något i ens liv, då har man ett visst ansvar gentemot Gud. Kommer man till Gud, för ett verk i ens liv, då har man ett självklart ansvar gentemot Gud. Alltså, har man fått sådan Nåd och barmhärtighet, då kräver Gud självklart vårt liv, och vår lydnad från oss. 

Advertisements