Guds gensvar till Apostlarnas längtan efter under och tecken

Apostlarna (och troligtvis andra troende med) bad såhär efter att Petrus och Johannes blev frigivna:

”Och nu, Herre, se hur de hotar oss, och hjälp dina tjänare att frimodigt predika ditt ord, genom att du räcker ut din hand för att bota och låta tecken och under ske genom din helige tjänare Jesu namn.” När de hade slutat att be, skakades platsen där de var samlade, och de uppfylldes alla av den helige Ande och predikade frimodigt Guds ord.” (Apostlagärningarna 4:29-31).

Jag ser detta som en slags upprepning eller fortsättning av pingsten. Gud gensvarade med att skaka platsen med sin kraft, uppfylla dem med den helige Ande och ge dem frimodighet till att predika Guds ord, som vi i Markus 16:20 ser bekräftades ”genom de under som åtföljde det”, men främst i Apostlagärningarna ser vi detta.

De hade rätta motiv för bön om under & tecken. De var ödmjuka och kallade sig tjänare, och bad i Jesu namn och bad att få predika Guds ord frimodigt, eftersom de visste att det bara är genom Jesus som man kan bli frälst (Apg. 4:12) och de ville ära Gud och upphöja Jesu namn, som de religiösa demonerna inte gillade och därför förböjd man Petrus och Johannes att tala i det namnet (Apg. 4:17-18), eftersom det fanns sådan kraft i det namnet.
Ett annat dike är att man lägger mer vikt vid under & tecken, på bekostnad av predikan av evangeliet, när det är under & tecken som ska åtfölja det, inte tvärtom, eller att det ena ska uteslutas. Jag menar inte att alla människor måste höra predikan före de blir helade t.ex., det kan vara olika från person till person, samt hur den helige Ande leder en.

Dessa skriftlärda och äldste hade sett deras frimodighet, sett en man som blivit botad (Apg 4:13-14), ändå så stängde de sina hjärtan och förhärdade sig och ville ej tro på att det verkligen var från Gud. Samma hände ständigt när Jesus gjorde under & tecken i evangelierna.

En vanlig invändning religiösa människor har mot människor som söker under & tecken är denna bibelversen:

”[…] Ett ont och trolöst släkte kräver ett tecken, men det skall inte få något annat tecken än profeten Jonas tecken.” (Matteus 12:39).

Men det behöver läsas i sitt sammanhang som många andra verser som folk förvränger eller misstolkar.

Varför sade Jesus så? Jo, för att i versen innan står det: ”Sedan sade några skriftlärda och fariseer till honom: “Mästare, vi vill se dig göra ett tecken.” (Matteus 12:38).

Var de onda och trolösa bara för att de ville ha ett tecken i sig självt? Nej, men för att de ville ha ett tecken fastän många/de flesta fariséer, skriftlärda och andra religiösa med mycket inflytande redan hade hört att han gör, eller sett honom göra tecken, kastat ut onda andar (Matt 12:22-24; Luk. 11:14-15) men ville ändå inte tro. En del t.o.m sade att han kastade ut onda andar med hjälp av djävulen (inte ens logiskt, vilket Jesus påpekade när han talade om ett rike som kommit i strid med sig självt ej kan bestå o.s.v). De hade alltså inte rätt motiv för sin begäran om tecken. De hade onda motiv, för de frågade om det för att de ville snärja honom. De ville ej tro att han var Messias om de ej fick se ett särskilt tecken.

Detta visar Markus 8:11-12 och Lukas 11:16:

”Fariseerna kom dit och började diskutera med honom. För att snärja honom bad de honom om ett tecken från himlen. Jesus suckade i sin ande och sade: “Varför begär detta släkte ett tecken? Amen säger jag er: Detta släkte skall aldrig få något tecken.” (Markus 8:11-12)

”Andra ville snärja honom och begärde av honom ett tecken från himlen” (Lukas 11:16).

Sorgligt nog trodde många inte på Jesus även fastän de hade fått se ”Jonas tecken”, d.v.s. fastän Jesus uppstod från de döda, som indirekt profeteras i Lukas 16:31:

”Abraham sade till honom: Lyssnar de inte till Mose och profeterna, kommer de inte heller att bli övertygade ens om någon uppstår från de döda.”

För vi ser att skriftlärda som sett Johannes och Petrus vara tillsammans med Jesus, fortfarande var vid liv, men som fortfarande inte trodde och stod även emot Apostlarna när Gud gjorde under & tecken genom dem.

Man kan alltså söka tecken & under med rätta motiv. Det är inte alla som söker tecken & under eller liknande bara för att de vill ha bekräftelse på Guds existens eller liknande. Men även sådana som gör det kan Gud hela eller liknande, i sin barmhärtighet och kärlek. Det är en annan sak än sådana som som fariséerna och skriftlärda och andra som såg Jesus levande och verksam på jorden men ändå inte velat tro.

Advertisements

Posted on August 10, 2014, in Uncategorized. Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: