”Närma er Gud, så skall han närma sig er…” var tog resten vägen?

(Jakobsbrevet 4:8) “Närma er Gud, så skall han närma sig er. Gör era händer rena, ni syndare, och rena era hjärtan, ni tvehågsna.”

”Närma er Gud, så skall han närma sig er. . . .” – Detta citeras ofta för sig, utan resten av versen. Resten av versen är inte populär att predika över tror jag.

Genom resten av versen, samt vers 7 och 10, så ser vi hur man närmar sig Gud. Hur menar Jakob att man ska närma sig Gud som tvehågsen och syndare? Är det genom lovsång? Genom en handpåläggning av en gästpredikant? Nej, en sådan människa kommer inte närmre Gud genom sådant, för en tvehågsen människa kan t.ex. inte lovsjunga Gud av hela sitt hjärta, eftersom en sådan människa inte har ett rätt hjärta inför Gud.

Vi ser även vilka det är riktat till. Det är riktat till syndare – till avfälliga, sådana som kommit bort från Gud. Detta tyder på att om man inte lever nära Gud, så är man faktiskt avfällig och behöver göra det som står i versen. Nu menar jag inte att vara nära Gud utifrån om man lever med ett lyckorus hela tiden eller om man fick gåshud under den senaste gudstjänsten eller inte. Jag menar att inte vara nära Gud genom att ens hjärta är långt borta från honom, ens hjärta är fäst vid annat än Gud. Här handlar det om rannsakan – är jag underordnad Gud? Har han den första odelade platsen i mitt liv?

Därför, om vi citerar den första delen av den versen för en vi inte känner (som vi ej vet om denne har det rätt ställt med Gud eller inte), eller någon vi känner för den delen kanske, som kanske upplever att denne har syndat och är långt borta från Gud, så kan vi faktiskt ge personen ett falskt hopp, om vi menar på att personen ifråga bör närma sig Gud genom t.ex. lovsång och bön.

Den delen av versen brukar ofta användas i själavårdande syften. Men det kan vara så att personen behöver omvända sig, därför ska vi vara trogna Gud och Skriften genom att citera hela versen, inte bara en del.
Jag menar inte att man ska förutsätta att en person som upplever att denne är långt borta från Gud eller känner sig attackerad av onda andar eller liknande har syndat och citera dessa verser utifrån högmod och förakt samt enbart göra detta för att få en sådan person att rannsaka sig själv.
Att citera hela versen kan få personen att rannsaka sig, vilket är nyttigt (se versen nedan). Många misstar rannsakan för hård själv-kritik och/eller själv-fördömelse.
“Pröva er själva [alt. övers. undersök er själva] om ni lever i tron, pröva er själva” (2 Korintierbrevet 13:5).

 

(Jakobsbrevet 4:7) “Underordna er därför Gud. Stå emot djävulen, så skall han fly bort från er.”

När man citerar denna versen brukar man utelämna den första biten eller inte säga vad det menas med att underordna sig Gud i detta sammanhanget.

Den förra versen (v. 6) samt vers 10 visar hur man ska underordna sig Gud: genom att ödmjuka sig. Hur ödmjukar man sig inför honom, och därmed underordnar sig honom? Det visar vers 8, genom att man närmar sig Honom genom att ”göra sina händer rena och rena sina hjärtan” d.v.s. genom att man omvänder sig.

Man underordnar sig Gud på Hans villkor. Du kanske säger att du är en ödmjuk person, du förösker sätta andra före dig själv i din vardag och så vidare. Men det räcker inte att du är ödmjuk enbart inför människor. Du är inte sant ödmjuk så länge du inte är det inför Gud. En självrättfärdig ödmjukhet tar dig inte till himlen.

(Jakobsbrevet 4:6) “Men större är nåden han ger. Därför heter det: Gud står emot de högmodiga, men de ödmjuka ger han nåd.”

(Jakobsbrevet 4:10) “Ödmjuka er alltså inför Herren, så skall han upphöja er.”

Advertisements

Posted on May 30, 2014, in Uncategorized. Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: