Att be för ofrälsta människor i enlighet med Guds ord

Att be för ofrälsta människor behagar Gud:

(1 Timoteusbrevet 2:1) Först av allt uppmanar jag till bön och åkallan, förbön och tacksägelse för alla människor, 2 för kungar och alla i ledande ställning, så att vi kan föra ett lugnt och stilla liv på allt sätt gudfruktigt och värdigt. 3 Sådant är rätt och behagar Gud, vår Frälsare,

Här är ett förslag på hur man i enlighet med Guds ord kan be för ofrälsta människor:

Jag lyfter upp (namn på ofrälst) inför dig, Fader, och ber att du ska leda (namn) till frälsning, att du drar honom/henne till Jesus (Joh. 12:32) genom din helige Ande, och ger honom/henne insikt om synd och om sanningen (Rom. 3:20;1 Tim 2:4;2 Tim. 2:25), överbevisan om synd, rättfärdighet och dom (Joh. 16:8). Jag ber att han/hon ska få ha ett mottagligt hjärta för ditt ord, att det får falla i god jord, tas emot, och bära god frukt (klicka här). Jag ber att du ger honom/henne omvändelse, så att han/hon nyktrar till och slipper loss ur djävulens snara (2 Tim 2:25-26) och att du öppnar deras förblindade sinnen, så att de ser ljuset som strålar ut från evangeliet (2 Kor. 4:4).
Jag ber att han/hon ska få tid för omvändelse, efter din nåd och barmhärtighet. Jag ber även att du sänder ut arbetare till din skörd (Luk. 10:2). I Herren Jesu Kristi namn (Joh. 14:13) ber jag, Amen.

Andra verser: klicka här.

Jag brukar inte be exakt så som jag skrev ovan, men ungefär. Sedan brukar jag lägga till en del saker som jag inte vet om ALLT det finns bibliskt stöd för, men som jag inte heller tror är obibliskt (d.v.s att det inte säger EMOT Bibeln):

Jag ber att Fadern sänder stridsänglar, skyddsänglar och tjänsteänglar att strida för dem och vara runt dem. 

– Jag ber att de ska få (att Gud ger dem) en andlig hunger och törst efter Guds ord, efter Jesus. (T.ex. om någon verkar vara dragen av Gud, eller särskilt muslimer (eller typ hinduer, eller människor i ockultism o.s.v.) som är i fasta och bön, då är detta bra att be).

– Om jag vet och/eller tror att någon är dragen av Gud, eller liknande, brukar jag även be att de skall söka Herren av hela sitt hjärta (Jer. 29:13)

– Jag ber att Jesus ska möta dem, och uppenbara sig för dem. Det jag har i tanken då är antingen genom dröm/syn eller på annat sätt, t.ex. genom den helige Andes uppenbarelse för dem.

– Om du bett för någon ofrälst en längre tid, som du redan delat evangeliet med, så kan du be att Gud sänder någon att ‘vattna’ (1 Kor. 3:6-9).

När man ber för missions- eller evangelisationsinsatser, ett land, eller liknande, kan man be t.ex.: 

Jag ber att ditt ord får ha framgång genom din kraft och bekräftas med under & tecken, tas emot, och bära god frukt (namn på land/ställe), genom (namn på missionär/evangelist eller liknande) och att ditt ord får spridas, för att ditt rike ska utbredas och ditt namn ska bli förhärligat, och så att själar blir frälsta. I Herren Jesu Kristi namn, Amen.

Baserat på (en del): klicka här, samt en del verser jag redan länkat till/citerat ovan.

 

Advertisements

Posted on July 31, 2013, in Uncategorized and tagged , , , . Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: