Skillnader mellan slavar och tjänare

Det grekiska ordet δοῦλος (Doulos) var medvetet översatt felaktig till ‘Tjänare’ i stället för dess korrekta översättning ‘SLAV’ av de som tryckte Geneva Bibeln som kom 51 år före King James Bibel. Detta var Bibeln som de Engelska Puritanerna tog med sig till det Kontinentala Amerika för att nå den nya världen med Guds ord. Vid den tiden så var ordet ‘Slav’ högst motbjudande i Amerika när mänsklig slavhandel var vanligt i Amerika. Som ett resultat av detta så bestämde de sig för att medvetet ändra meningen och trycka ordet ‘Tjänare’ i stället för ‘Slav’, i tro att detta skulle göra det enklare för den nya världen att ta emot evangeliet.

Apostlarna kallade sig själva för slavar: (2 Petrus 1:1) ”Från Simeon Petrus, Jesu Kristi slav och apostel…”, (Rom 1:1) ”Från Paulus, Kristi Jesu slav…”, (Jakob 1:1) ”Från Jakob, Guds och Herren Jesu Kristi slav…”

Missförstå mig inte nu. Jesus talade också om att vara en tjänare (används ofta ett annat grekiskt ord då), så jag menar inte att man inte också är en tjänare som kristen, men inte på sådant sätt att de går emot vad Bibeln säger om vår roll som slav o.s.v.

Kolla på skillnaden mellan den KORREKTA och den FELAKTIGA översättningen:

1. EN SLAV är köpt med ett pris – men INTE en TJÄNARE.

1 Korintier 6:20Ty ni är köpta med ett pris: förhärliga därför Gud i er kropp och i er ande vilka tillhör Gud.

1 Korintier 7:23Ni är köpta med ett pris; var inte slavar under människor.”

Dessa uttryck visar på att det handlar om att man är köpt för att vara en Guds slav, till skillnad från att vara slav under människor vilket 1 Kor 7:23 talar om, och att genom att i stället tillhöra Gud, och därmed endast vara hans slav (1 Kor 6:20).

2. EN SLAV ägs utav sin mästare – men INTE en TJÄNARE.

Som vi ser i verserna ovan så står det att vi är köpta – alltså ägs vi utav Gud då.
Efesier 6:6 ”Var inte ögontjänare som försöker ställa sig in hos människor, utan var Kristi slavar som helhjärtat gör Guds vilja.”

1 Korintier 7:22 ”…den som var fri när han blev kallad, är en Kristi slav.

3. EN SLAV är sin ägares egendom, tillgång och arvedel – men INTE en TJÄNARE.

Se verserna ovan.

Romarbrevet 6:19 ”…liksom ni förr ställde era lemmar i orenhetens och laglöshetens slavtjänst, till ett laglöst liv, så skall ni nu ställa era lemmar i rättfärdighetens slavtjänst, till helgelse.”

Våra lemmar ska alltid vara tillgängliga och villiga att tjäna Herren. Vi tillhör inte oss själva längre – vi har ingen rättighet att leva för oss själva. 1 Korintier 6:19Eller vet ni inte att er kropp är ett tempel åt den helige Ande, som bor i er och som ni har fått av Gud, och att ni inte tillhör er själva?

2 Korintier 5:15 ”…han dog för alla, för att de som lever inte längre skall leva för sig själva utan för honom som har dött och uppstått för dem.

Eftersom Jesus dog för oss, så är vi skyldiga att leva för honom, och vi tillhör honom. Men nyckeln till att kunna göra detta står i versen innan ”Ty kristi kärlek driver [alt. Övers. tvingar] oss…”

4. EN SLAV kan INTE tjäna två mästare – men en TJÄNARE kan.

Matteus 4:10
”…det står skrivet: Herren, din Gud, skall du tillbe, och endast honom skall du tjäna.

Mattteus 6:24Ingen kan tjäna två herrar. Antingen kommer han då att hata den ene och älska den andre, eller kommer han att hålla sig till den ene och se ner på den andre. Ni kan inte tjäna både Gud och mammon.”

Romarbrevet 6:16 ”Vet ni inte att om ni gör er till slavar under någon och lyder honom, då är ni hans slavar och det är honom ni lyder, antingen under synden, vilket leder till död, eller under lydnaden, vilket leder till rättfärdighet?”

5. EN SLAV kan inte förhandla med sin mästare – men en TJÄNARE kan. D.v.s en tjänare arbetar för lön.

Nu är det ju inte så att kristna inte får någon lön (om man nu kan kalla det för ‘lön’), men vi arbetar inte för att få lön, utan vi tjänar Gud under alla förhållanden. 2 Korintier 6:4 ”under alla förhållanden vill vi visa att vi är Guds tjänare, med stor uthållighet,under lidanden, nöd och ångest,”

6. EN SLAV kan inte avsluta sin tjänst för resten av sitt liv – men en TJÄNARE kan göra det närsomhelst.

7. EN SLAV bor i sin mästares hus i hela sitt liv – men INTE en TJÄNARE.

Advertisements

Posted on June 21, 2013, in Uncategorized and tagged , , . Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: