Mellan två eldar – Vance Havner

Översatt från Engelska (utav mig) – all ära till Herren!

Och när de hade tänt upp en eld…satte sig Petrus ner bland dem.” Lukas 22:55

När de kom i land, fick de se en glödhög…” Johannes 21:9

Petrus värme sig själv vid fiendens eld-och förnekade sin Herre. Djävulen har alltid en bekväm eld för helgon som är på väg att halka. Att ta det lugnt är ofta förspelet till avfall. Bekvämlighet kommer före kollaps.

Dagar senare, värmde sig Petrus vid en annan eld, kolen som Hans Mästare hade tänt upp på stranden. Där mötte han frågan, ”Älskar du mig?” och fick provisionen, ”Mata mina får.”

Många Kristna lever under en delårsperiod mellan Satans eld och Frälsarens eld. Om du har fallit för att du har värmt dig själv när du skulle ha varnat dig själv, söker Herren ett samtal. Petrus, den avfällige, noterades särskilt: ”…gå och säg till hans lärjungar och särskilt till Petrus…” (Markus 16:7). Han vill inte bränna ut dig, men sätta dig i brand!

Om du har kollapsat vid Satans eld, kan du bli omvänd vid Frälsarens eld. Lev inte ”mellan eldar.”

Advertisements

Posted on June 10, 2013, in Andakter, Vance Havner and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink. 2 Comments.

 1. Hej, jag undrar vad du menar med att bibeln skulle vara pacifistisk när mycket i bibeln förespråkar våld.

  Hesekiel 9:6 “Både åldringar och ynglingar och flickor, både barn och kvinnor skall ni dräpa, men ni må inte komma vid någon som har tecknet på sig”

  Varför skulle Gud tvinga människan att mörda de som inte följer honom om han vore pacifist?

  Deuteronomium 13:14-15 “så skall du noga undersöka och rannsaka och efterforska. Om det då befinns vara sant och visst att en sådan styggelse har förövats bland dig, så skall du slå den stadens invånare med svärd. Du skall ge den och allt vad som är i den till spillo. Också boskapen där skall du slå med svärd.”

  Om avgudadyrkan i Egypten. Varför skulle Gud återigen tvinga sina följare att mörda dem, istället för att försöka konvertera dem?

  Exodus 31:15 “Sex dagar skall arbete göras, men på sjunde dagen är vilosabbat, en Herrens helgdag. Var och en som gör något arbete på sabbatsdagen skall straffas med döden.”

  Återigen ett bevis på att bibeln inte på något sätt är pacifistisk. Vad skulle hända om jag råkade arbeta på vilodagen? Skulle Gud slå mig ned? Skulle följare mörda mig?

  Tacksam för svar.

  • Du skrev: “Hesekiel 9:6 “Både åldringar och ynglingar och flickor, både barn och kvinnor skall ni dräpa, men ni må inte komma vid någon som har tecknet på sig”

   Varför skulle Gud tvinga människan att mörda de som inte följer honom om han vore pacifist?

   Mitt svar: Läs vad det står senare i samma kapitel, så får du svaret. Det var på grund av deras gärningar som de skulle straffas. Hesekiel 9:9 Han sade till mig: “Den missgärning som folket i Israel och Juda har begått är mycket, mycket stor. Landet är fullt av blodskulder och staden är full av lagöverträdelse. Ty de säger: Herren har övergett landet, Herren ser det inte. 10 Därför skall inte heller jag visa något medlidande eller förbarmande, utan jag skall låta deras gärningar komma över deras egna huvuden.”

   Du skrev: “Deuteronomium 13:14-15 “så skall du noga undersöka och rannsaka och efterforska. Om det då befinns vara sant och visst att en sådan styggelse har förövats bland dig, så skall du slå den stadens invånare med svärd. Du skall ge den och allt vad som är i den till spillo. Också boskapen där skall du slå med svärd.”

   Mitt svar: Läs vad som står innan de verserna. 5 Mosebok 13:6 Om din bror, din mors son, eller din son eller dotter, eller hustrun i din famn eller din vän som står dig så nära som ditt eget liv, i hemlighet vill förleda dig och säger: “Låt oss gå och tjäna andra gudar” som varken du eller dina fäder har känt 7 – gudar hos de folk som bor runt omkring er, nära dig eller fjärran, från jordens ena ände till den andra –

   Det var ju något allvarligt. Gud utför rättvisa domslut o.s.v, samt att han inte låter någon gå ostraffad säger Bibeln.

   Du skrev: Om avgudadyrkan i Egypten. Varför skulle Gud återigen tvinga sina följare att mörda dem, istället för att försöka konvertera dem?”

   Mitt svar: Gud hade ju utvalt Israel till sitt eget folk, inte Egypten. Egypten ville ju tjäna avgudar.

   Du skrev: Exodus 31:15 “Sex dagar skall arbete göras, men på sjunde dagen är vilosabbat, en Herrens helgdag. Var och en som gör något arbete på sabbatsdagen skall straffas med döden.”

   Återigen ett bevis på att bibeln inte på något sätt är pacifistisk. Vad skulle hända om jag råkade arbeta på vilodagen? Skulle Gud slå mig ned? Skulle följare mörda mig?”

   Mitt svar: Om Gud skulle slå ned dig? Det vet jag inte. Om följare skulle mörda dig?

   Nej, dessa ställen som talar om att döda folk så där, dessa hörde till civillagarna som gällde för Israels folk, och inte för oss kristna idag.

   I “Nya Testamentet” så förespråkas pacifism till hög grad.

   Jesus sa: Matteus 5:39 "…Stå inte emot den som är ond, utan om någon slår dig på den högra kinden, så vänd också den andra åt honom."

   Matteus 5:44 “…Älska era ovänner och be för dem som förföljer er.”

   Matteus 26:52 “…Ty alla som drar svärd skall dödas med svärd."

   Romarbrevet 12:19 Hämnas inte, mina älskade, utan lämna rum för vredesdomen. Ty det står skrivet: Min är hämnden, jag skall utkräva den, säger Herren.

   Hämnden är Guds, inte våran.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: