“Rökelse måste slås till pulver” – Lalith Mendis

“Rökelse måste slås till pulver” – Lalith Mendis
Översättning: Av mig.

”Herren sade till Mose: Tag väldoftande kryddor … och gör rökelse av dem … saltad, ren och helig. En del av den skall du stöta till pulver och lägga framför vittnesbördet i uppenbarelsetältet, där jag skall möta dig. Höghelig skall den vara för er.” (2 Mosebok 30:34-36).

Rökelse slås till pulver; så måste den bedjande kristne vara. Ju mer pulveriserad rökelsen är, desto större är rökmolnet och intensiteten av den söta doften. Därför kommer en bedjande kristen att räknas allt större för riket när han är slagen till pulver.

Vi måste slås till pulver i vår stolthet, ambition, egenvilja, anseende om tidigare uppnåenden och andliga förmågor.

Obrutna bitar i vårt JAG, orsakar sur rök i Guds näsa och i andras näsor! Det är lätt för en man att bedja när han är ingenting. Då kastar han sig på Herren i bön. ”…Överträffa varandra i ömsesidig hedersbevisning.” (Rom 12:10) är väldoft till Herren.

En Guds tjänare som är slagen till pulver kommer berömma sig i sina svagheter. Hans vittnesbörd kommer vara att Guds styrka är fullkomnad i hans svaget.

En som är slagen till pulver kan inte vara en stötesten för någon annan. Han är så liten att ingen kommer snubbla över honom. Som en dörrmata, så ger han sin rygg för ränder och skägget för att ryckas ut, dessa är andra uttryck som karakteriserar en sådan person.

Höga Visan talar om bruden som en kryddträdgård (Höga Visan 4:12-16). Guds ord talar om Jesus liv som ett välluktande offer (Ef 5:2). Jesus liv lagt på Golgatha är historians mest väldoftande, mest effektiva rökelsealtare. Hans liv var rökelsekaret av guld som höll upp smörjelse rökelsen för Faderns ansikte (4 Mos. 16:46-50). Vi är också uppmanade att vara den söta doften av liv för de som är frälsta (2 Kor. 2:14). Våra böner ska vara väldoftande rökelse (Ps. 141:2; Upp. 8:3,4). När åkallan från bedjande helgon stiger upp till tronen, börjar Gud tala sitt syfte till en enskild eller till en nation, som han talade till Aaron genom rökelsemolnet (4Mos. 16:2,12,13).

Bön som är som väldoftande rökelse är offret som är accepabelt inför Gud, och som ska stiga upp från en förkrossad och bedrövad ande (Ps. 51:19). Att offra rökelse var speciellt den heliga uppgiften för Levi stam (5 Mos. 33:10). Kanske den mest anmärkningsvärda berättelsen som inkluderar rökelse är när Aaron med sitt rökelsekar av guld står mellan de döda och levande i Koras, Dathans och Abirams uppror.

I 4 Mosebok 16:46,47 måste det noteras att rökelseoffret ansågs vara en försoning. Därmed är vi kallade att förebedja och lägga ner vårt liv i förbön när död ska förhindras.

Aaron offrade rökelse i sitt rökelsekar av guld. Rökelse brann ständigt på rökelsealtaret av guld. Rökelse var blandat med smörjelseolja, vilket visar att smörjelse och bön gick tillsammans. Närvarons bröd (skådebrödet) i det heliga var beströdd med rökelse, vilket visar att Guds ord bara var effektivt med bönens smörjelse (4 Mos 24:5-7).

Fördelen med att vara slagen rökelse

Det förkrossade hjärtat förlöser skador och bitterheter fort och absorberar Kristus godhet fort, då det är nedsänkt i Kristus godhet. Tänk på ett okrossat absorbent material, det skulle absorbera ett färgämne snabbare om det kastades in i lösningen i krossade delar. Krossade stycken kött absorberar såsen snabbare än en helt stycke kött. Det är bra för oss att falla på Stenen och bli krossade till små bitar, så vi inte har någon egen identitet (Matt. 21:44).

Ett alternativ är för mig att falla på Stenen med vilja, det andra är att Stenen ska falla på mig. Denna Stenen är Kristus. Alla våra ambitioner för framsteg måste krossa på honom. Uppenbarligen borde jag falla på Honom utan att stå emot Hans vilja. Jag borde ge efter för Hans vilja.

Den förkrossade mannen har bara en respons till alla de utmaningar han möter. Han kommer bli rökelse på altaret. Det är därför Gud verkar mäktigt för dom som väntar på Honom. Han visar sig stark för sådant folks vägnar. Rökelsealtaret finns i den Heliga platsen och en sådan persons liv kommer för det mesta bli spenderat i den Heliga platsen inöfr Herren. Tre sådana bra liv var David Brainerd, Amy Carmichael och Bedjande Hyde.

Bönealtaret är en ensam plats. Det finns ingen som applåderar dig. Din Fader i Himlen som ser i det fördolda kommer belöna dig i allmänheten.

Lovprisningens och bönens rökelse kan bara stiga upp om elden elden brinner. Elden kan inte gå ut på någon av dessa altare (3 Mos. 6:13).

Kopparaltaret med brännoffer står för synlig tjänst medan guldaltaret med rökelse står föreställer den stängda kammarens osynliga bönetjänst. Många strävar efter det första, på bekostnad av det sistnämnda. Många verkar föredra det utställda altaret även om varaktig frukt är knapp. Sådana är spelaktörer. Det var rökelsen som höll nådestolens och den Allra Heligaste platsens moln. Utan molnet kommer inte ritualerna inte ha någon gudomlig sanktion. Förkrosselsens altare är upprest när jag blir medveten om Herrens kraft och trofasthet som emot min svaghet och egensinnighet.

 

Advertisements

Posted on May 27, 2013, in Uncategorized and tagged . Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: