Hur saker i världen (musik osv) kan påverka oss, undervisning om helighet.

Jag vill tala om musikens påverkan (TILLÄGG: Från början tänkte jag tala om musikens påverkan, men nu ser jag att detta även kan tillämpas till annat som filmer osv, efter att jag hade skrivit en del). Finns många som lyssnar på okristen musik och inte vet om/hur det påverkar dem, så jag vill tala om detta med användning av bibeln.

Djävulen var en lovsångsängel (läs versen nedan). Han vet därför precis hur stark påverkan musik har och kan därför påverka folks musik. Han vill smutsa ner musiken – det som var menat för att tillbe Gud med och så. Han vill använda det för sina onda planer. Vi förstår att stolthet/högmod är nog en av djävulens största egenskap. För det var högmod som fick honom att falla och bli utkastad.  Den mesta världsliga musiken är präglad av stolthet. En del kanske t.o.m vill ha tillbedjan på ett eller annat sätt. En sak är ju säker, att djävulen får tillbedjan på ett sätt – genom att stolthet och människor som söker ära och berömmelse av folk. Det är något avskyvärt inför Gud, därför bör vi inte gå på sådana konserter, som är som en avgudafest, förutom för att nå ut till dem. Det är ju många som har artister och/eller grupper som idoler och har planscher o.s.v av dem. Vi ska absolut inte ha någon idol, eftersom det är en avgud. Gud avskyr sådant. Avgudadyrkan går emot Första och Andra budordet.

(Hesekiel 28:13) I Eden, Guds lustgård, var du, höljd i alla slags ädelstenar:karneol, topas och kalcedon,   krysolit, onyx och jaspis,safir, karbunkel och smaragd. Med guld var dina tamburiner och flöjter utsmyckade, framställda den dag du skapades.

 

Djävulen blev utkastad ifrån himlen. (Hes. 28:17, Jes. 14:12, Upp. 12). Bibeln säger också att han har listiga angrepp (Ef. 6:11). Han fördärvar och imiterar mycket av Guds rena verk, även musiken, som ska vara ett redskap för Gud och för att lovsjunga och prisa honom. Faraos trollkarlar osv kunde göra sina stavar till ormar, precis som Aaron kunde, t.ex. (2 Mos. 7:11-13).

1 Samuelsboken 10 så sa Samuel till Saul att han skulle träffa på en skara profeter, som är på väg ner från offerhöjden med psaltare, pukor, flöjt och harpa framför sig, medan de själva profeterar. Herrens Ande skall komma över dig, och du skall profetera med dem och bli förvandlad till en annan människa. (1 Samuelsboken 10:5-6).

När Saul var bland folk som lovsjöng Gud och hade Guds Ande över sig, så var där en Guds närvaro, och Saul blev påverkad. Han började profetera med dem och blev förvandlad till en ANNAN människa.

I 2 Kungaboken 3:15 säger Elisa: “Men hämta nu hit åt mig en man som spelar harpa.” Och när harpospelaren spelade kom Herrens hand över honom.” och sedan började han profetera.

Om nu lovsång har sådan stark påverkan, hur stark NEGATIV påverkan har då inte destruktiv profan musik? De otroende och de som är av världen har inte Guds Ande, de gör dem ännu mer öppna för att vara redskap åt djävulen. Jag menar givetvis inte att all sekulär musik är fel, att man ej får lyssna på det.

(Efesierbrevet 2:22) Tidigare levde ni i dem på den här världens vis och följde härskaren över luftens välde, den ande som nu är verksam i olydnadens söner.

(1 Korinthierbrevet 2:12)
Men vi har inte fått världens ande, utan den Ande som är från Gud, för att vi skall veta vad vi har fått av Gud.

 

(1 Samuelsboken 16:23) När så anden från Gud kom över Saul, brukade David ta harpan och spela. Då kände Saul lindring och blev bättre, och den onde anden vek ifrån honom.

Precis som Den Helige Ande här verkade genom den smorda musiken som David spelade, så kan också djävulen verka genom destruktiv profan musik. Många kända artister o.s.v. är ju med inom det ockulta på ett eller annat sätt och är därmed djävulens redskap, vare sig de vill/vet det eller ej.

Marilyn Manson säger: “Musik är den starkaste formen av magi.” Marilyn Manson uppmuntrar även till självmord. Jag har t.ex. läst om en som berättar att han fått samtal för att hjälpa en 13-åring som kommit in i lesbiskhet samt försökt ta självmord efter att ha blivit besatt av Marilyn Mansons musik.

Det bevisar att musik har stark påverkan. Folk tar ju inte självmord t.e.x för att någon bara säger åt dem att göra det? Alltså är det onda andar som verkar genom musiken. Mycket musik uppmuntrar till sex, droger, alkohol, festande och annat. Vilket säkert har bidragit till mångas missbruk eller allmänt användande av förbjudna droger (kanske inte just lika mycket i Sverige) och annat. Vi ska inte lyssna på sådan musik som kristna.

(1 Johannesbrevet 2:15) Älska inte världen, inte heller det som är i världen. Om någon älskar världen, finns inte Faderns kärlek i honom.

Älskar man NÅGON eller NÅGOT mer än vad man Älskar Gud så är det en Avgud. Jesus ska vara vår Herre, vilket innebär att han ska vara först i allt, och vara vårt allt. Vi ska inte söka en massa nöjen o.s.v. framför Gud. Han vill ha hela vårt hjärta, och han är värdig den platsen på vår hjärtas Tron. Gud delar inte sin tron med någon Avgud. Du kan inte tjäna Gud och Mammon. Alltså kan du inte tjäna två Herrar, det kommer uppstå strider. (det står i Matteus 6:24). Gud säger att vi ska vara Heliga, leva Heligt. Det innebär även Avskildhet för honom, från Världen och för att leva ett rent liv. (1 Petrusbrevet 1:15) Nej, liksom han som har kallat er är helig, skall ni föra ett alltigenom helgat liv. 16 Det står skrivet: Ni skall vara heliga, ty jag är helig.

(Efesierbrevet 5) 8 Ni var en gång mörker, men nu är ni ljus i Herren. Vandra då som ljusets barn. 9 Ty ljusets frukt består i allt vad godhet, rättfärdighet och sanning heter. 10 Och pröva vad som är Herren kärt. 11 Ha inget att göra med mörkrets ofruktbara gärningar utan avslöja dem i stället.

Så hur vet man vad som är Herren kärt? (v.10). Det står att vi ska pröva vad som är Herren kärt? Hur kan vi bedöma det? I sammanhanget, ser vi att åtminstone EN enkel metod är genom dess frukter (se v.9). Skulle du säga att musik där de upphöjer dem själva och söker ära, beröm och så är Herren kärt? Eller “behagligt” inför Herren som andra översättningar säger. Är det behagligt inför honom när de sjunger om droger, sex och pengar? Nej! Det tillhör “mörkrets ofruktbara gärningar” (v. 11), vad är då detta? Ja, vi vet ju vad ljusets frukter är (v. 9). Alltså måste mörkrets ofruktbara gärningar vara helt tvärtemot detta.

Vi bör inte ha något att göra med sådan världslig musik som gynnar Festande, Sex, Omoraliskhet, Våld och annat, och andra syndiga livsstilar. Musik som kan ge upphov till köttets gärningar som lusta och annat och som tillfredsställer den köttsliga sidan av våran natur. Vi ska leva efter Anden, söka efter att “mata” vår “andliga människa”Som Romarbrevet 8 talar mycket om.

William Booth sa:

”Musiken verkar på själen på samma sätt som vinden på båten, den hjälper den framåt i den riktning, vari den styres, Om den seglar ned för passionernas ström direkt till fördömelsens vattenfall, så kommer musiken att påskynda farten och hålla munterheten vid liv under färden.”

 

(Efesierbrevet 4) 29 Låt inget oanständigt tal komma över era läppar, tala bara det som är gott och blir till välsignelse där sådan behövs, så att det blir till glädje för dem som hör på. 30 Bedröva inte Guds helige Ande, som ni har fått som ett sigill för förlossningens dag. 31 Lägg bort all bitterhet, häftighet och vrede, allt skrikande och smädande och all annan ondska.

Vers 29 talar om att inte låta oanständigt tal komma över våra läppar “…utan bara det som är gott till uppbyggelse, där det behövs, så att det ger nåd åt dem som hör på.” (Efesier 4:29 REFB – bättre översättning). I mycket av den världsliga musiken så är det oanständigt tal (corrupt word KJV) och inget som “är gott till uppbyggelse”, så därför ger det inte nåd åt dem som hör på musiken. Ja, vad ger det i stället? Antagligen förbannelser. Det är en annan sak att med vett och vilja, och glädja sig av att lyssna på sådan musik, och att höra den i en butik t.e.x. Om vi medvetet, med vett och vilja matar oss med sådan musik, ja, då tror jag vi öppnar en dörr för djävulen och bjuder in honom. Här i v. 30 ovan står det att vi inte ska bedröva Guds Helige Ande. I sammanhanget (v. 29 och 31), så är det gärningar som bedrövar honom. Vi bedrövar honom genom gärningar. Bedrövar vi Den Helige Ande så kan vi öppna upp oss för djävulen. Musik med låttexter om Festande, Svordomar, Sex och annat ONT osv passar inte in i det här. Sådan musik ska vi inte lyssna på. Har vi Guds Ande i oss så ska vi hålla oss borta från destruktiv världslig musik, så vi inte bedrövar Guds Ande eller väcker upp köttet.

“En ond människa lyssnar till onda tungor, en lögnare lånar sitt öra åt fördärvligt tal.” (Ordspråksboken 17:4). Vad är onda tungor? Ja, t.e.x tungor som svär och sjunger om sex, droger o.s.v. Läs Jakobsbrevet 3:3-12 som handlar om “Den elaka tungan”.

“Eller vet ni inte att er kropp är ett tempel åt den helige Ande, som bor i er och som ni har fått av Gud, och att ni inte tillhör er själva?” (1 Korinthier 6:19). Är man född på nytt och har den helige Ande så är man ett tempel åt honom. Templet i Gamla Testamentet var en mycket helig plats. Vår kropp är ett tempel åt honom. Detta innefattar ju självklart även våra ÖGON (filmer, spel o.s.v) och ÖRON (musik, filmer, spel). Behagar det honom att vi tar in massa skräp genom våra ögon och öron och njuter utav detta, om den helige Ande bor i oss? Det står även att vi inte tillhör oss själva, alltså har vi inte rätt till vad som helst, och tro att det är okej, självklart inte. Med tanke på allt detta och det som jag skrivit ovan, så tror jag vi bedrövar den helige Ande om vi lyssnar på sådan musik, ser på sådana filmer, spelar sådana spel och njuter av det, som inte är behagligt inför Gud.

Är du inte säker på att något är rätt ska du inte göra det ALLS, för (Romarbrevet 14:23 LB) Men den som inser att det han helst vill göra egentligen är fel måste se upp. Allt som man gör utan övertygelse om att det är rätt, det är synd!”

Musik har stark andlig påverkan, vare sig vi märker det eller ej. Sådan musik uppbygger kanske inte utan kan smutsa ner oss och påverkar oss negativt. Musiken har stark påverkan på våra känslor. (Romarbrevet 12:9) “…Avsky det onda, håll fast vid det goda.”

(Filipperbrevet 4:8) För övrigt, bröder, allt som är sant och värdigt, rätt och rent, allt som är värt att älska och uppskatta, ja, allt som kallas dygd och förtjänar beröm, tänk på allt sådant.

 

Om det är sånt vi ska tänka på så är det också sånt vi ska bjuda in i våra sinnen, och inte sådant som är tvärtemot detta – svordomar och annat skräp som kan tas in genom musik.

“4 …. Ja, vi bryter ner tankebyggnader och allt högt som reser sig upp mot kunskapen om Gud. Och vi gör varje tanke till en lydig fånge hos Kristus” (2 Korinthier 10:4-5).

“Bryter ner tankebyggnader” – Λογισμους· Resonemang eller åsikter. Det finns mycket av detta i musik. Sekulär musik har mycket låttexter som reser sig upp mot kunskapen om Gud. När man lyssnar på sådan musik kan det bildas en tankebyggnad – ett fäste. T.e.x låtar med melodier som fastnar i huvudet, men också genom låttexter med svordomar och annan omoral.

Om vi ska leva värdigt Herren och i allt behaga honom ska vi inte lyssna på sådan musik:

(Kolosserbrevet 1:10) så att ni kan leva värdigt Herren och i allt behaga honom, när ni bär frukt i alla slags goda gärningar och växer till i kunskapen om Gud.

(Kolosserbrevet 3:17) Och allt vad ni gör i ord eller handling, gör det i Herren Jesu namn och tacka Gud, Fadern, genom honom.

(1 Korinthierbrevet 10:31) Om ni äter eller dricker eller vad ni än gör, så gör allt till Guds ära.

Saker som är uppenbara, som inte ärar Gud KAN och SKA vi undvika. Allt vi gör bör reflektera Gud.

(Kolosserbrevet 3) 1 Då ni alltså har uppstått med Kristus, sök då det som är där ovan, där Kristus sitter på Guds högra sida. 2 Tänk på det som är där ovan, inte på det som är på jorden. 3 Ty ni har dött och ert liv är dolt med Kristus i Gud.(Jakobsbrevet 4:4) Ni trolösa, vet ni inte att vänskap med världen är fiendskap mot Gud? Den som vill vara världens vän blir Guds fiende.

(Jakobsbrevet 4:8) Närma er Gud, så skall han närma sig er. Gör era händer rena, ni syndare, och rena era hjärtan, ni tvehågsna.

 

Girighet kallas Avgudadyrkan i Kol. 3:5. Girigt begär efter mer av världen. Vi ska inte hålla fast vid och söka det som är på jorden – njutningar osv. Det är fiendskap mot Gud, köttets sinne är DÖD och Fiendskap med Gud (Rom. 8:6-7). Vi kan inte halta mellan Gud och Världen, det är det som är tvehågsenhet (Eng. double-minded). Våra hjärtan ska vara rena inför Gud – vi ska söka honom och inte sånt som är utav världen. Vi kan inte ha våra hjärtan åtskilda från Gud och söka våran del i detta liv och säga att vi ska “leva livet” och njuta av allt vad världen erbjuder. Det världen erbjuder kan inte fylla ditt hjärta, utan kommer alltid leda dig till sökande och begär efter mer, och en tomhet i ditt hjärta. De renhjärtade skall se Gud (Matt 5:8). Utan helgelse kommer ingen se Gud (Hebr. 12:14). Står även att vi ska sträva efter Helgelse. Helgelsen är en process, men ska vi sträva efter den kan vi inte söka sånt som är av världen. Alltså om vi vill vara nära Gud och vandra med honom behöver vi söka det som är OVAN. Ty där din skatt är, där kommer också ditt hjärta att vara. (Matt. 6:21). 

(Efesierbrevet 5:27) Ty han ville ställa fram församlingen inför sig i härlighet, utan fläck eller skrynkla eller något annat sådant. Helig och fullkomlig skulle den vara. 

Jesus tillåter inte att vi orenar oss genom vänskap med världen (andligt äktenskapsbrott), och med dess Avgudar. (Jakobsbrevet 4:4-5).

Advertisements

Posted on November 17, 2012, in Uncategorized. Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: