(Del 3) Krigsföring och seger genom Lovsång.

 

Jag ska undervisa utifrån 2 Krönikeboken 20, och genom det visa på hur Gud verkar genom vår lovsång, och även vår del i det.

“Se hur de nu lönar oss. De kommer för att driva bort oss från din besittning, som du har gett oss till arvedel.” (2 Krönikeboken 20:11).

Det var ett ödmjukt erkännande av ett problem som övergår folkets förmåga. De kastar alla sina bekymmer på Herren, som enligt förbundet med Abraham ska ha omsorg om dem.

“Skall inte du, vår Gud, hålla dom över dem? Vi förmår ingenting mot denna stora skara som kommer mot oss, och vi vet inte vad vi skall göra, utan till dig är våra ögon vända.” (2 Krön 20:12).

(Psalm 149:6) Guds lov skall vara i deras mun och ett tveeggat svärd i deras hand, [7] för att hämnas på hednafolken och straffa folken,

De vänder blicken bort från fienderna som närmar sig, och från sig själva ”till dig är våra ögon vända”. De förtröstar på Herren ”Ni som fruktar Herren, förtrösta på Herren. Han är deras hjälp och sköld.” (Psa 115:11). Det är så vi troende ska göra i alla tider, att ta bort vårt fokus på problem och brister osv. Vi måste ödmjuka oss så här och överlåta oss till Gud, och ta vår tillflykt till honom och så, som vi talade om tidigare. För vi förmår inte i oss själva, tack Herre! I svåra situationer så måste vi tänka på vad vi har i förbundet med Gud och påminna oss om att han är större än alla våra behov och bekymmer.

”…Ni skall endast träda fram och stå stilla, och ni skall få se Herrens frälsning. Han är med er, ni från Juda och Jerusalem. Frukta inte och var inte förskräckta. Gå i morgon ut mot dem, och Herren är med er.” (2 Krön 20:17).

Här visar Gud att de inte kan i egen kraft. Gud vill visa sig upphöjd, när vi förtröstar på honom och hans kraft och böjer våra hjärtan i ödmjukhet och inser att vi inte kan i egen kraft. Gud vill att vi ska vara beroende av honom, och han vill ha vår kärlek och lovsång under alla omständigheter. Allt för att han ska bli förhärligad och upphöjd och ha all äran! ”…Inte genom styrka, inte genom kraft, utan genom min Ande, säger Herren Sebaot.” (Sakarja 4:6).

“och tacka Gud under alla livets förhållanden. Detta är Guds vilja med er i Kristus Jesus.” (1 Thess 5:18).

Nej, under alla förhållanden vill vi visa att vi är Guds tjänare, med stor uthållighet, under lidanden, nöd och ångest,” (2 Korinth. 6:4). Så när lidanden och svårigheter kommer, ska vi då ge upp och falla i missmod och så? Eller kommer vi ära Gud och göra som jag berättade i Del 1 utifrån 1 Petrus 1:6, och fortfarande visa att vi tjänar Gud? 

När de började sången och lovet kom förvirring bland de som kom emot Juda, och Gud lät ett angrepp komma bakifrån. Gud beredde sig en makt genom lovsången. Som vi talade om innan så gör lovsången fiendens planer om intet! Deras fiender vände sig mot varandra och nedgjorde varandra! Josafat och hans armé gick inte emot dem med köttsliga vapen främst. Vad gjorde Josafat, ställde han främst fram en armé med svärd och sköld? Nej! Striden är ju Herrens! Han ställde upp sångare främst (troligen prästerna). Han visste kraften i lovsången, och han var en trosman som bekände sig till Gud och hans förbund som han hade. Han förtörstade på Gud och hans löften och hans makt. Han förstod att Guds förbund med Abraham gällde hela Israels folk.

(2 Korinthierbrevet 10:3) Ty även om vi lever här i världen, strider vi inte på världens sätt. (Eng. Övers. annan grundtext: ”strider inte efter köttet”) [4] De vapen vi strider med är inte svaga (”inte köttsliga”: Eng. Övers. annan grundtext)utan har makt inför (”genom” annan grundtext) Gud att bryta ner fästen. Ja, vi bryter ner tankebyggnader.

”Ty vi strider inte mot kött och blod utan mot furstar och väldigheter och världshärskare här i mörkret, mot ondskans andemakter i himlarna.” (Efesierbrevet 6:12).

Vad som står här är i överenskommelse med det jag talat om tidigare, med Psalm 8:3. Vår lovsång som är som ett mäktigt vapen GENOM/inför Gud.

De hade ett vapen som utgick från deras hals: de prisade Herren och hans nåd. Gud tog då över och gjorde sig en makt genom lovsången, och han själv stred för dem, han hade ju sagt till prästen Jahasiel genom sin Ande, att ”striden är inte er, utan Guds och att Herren skulle vara med dem”. Vi har löftet om att vi frimodigt kan ”…gå fram till nådens tron för att få barmhärtighet och finna nåd till hjälp i rätt tid” (Heb 4:16). Detta kan vi göra genom lovsång. Vi måste träda fram, använda vår auktoritet i Jesus, och vår lovsång (som ett vapen GENOM Gud), och vara stilla och besinna att striden är Herrens, och så. ”…Ni skall endast träda fram och stå stilla, och ni skall få se Herrens frälsning. Han är med er, ni från Juda och Jerusalem. Frukta inte och var inte förskräckta. Gå i morgon ut mot dem, och Herren är med er.” (2 Krön 20:17). Då får vi se ett genombrott (Guds frälsning 2 Krön 20:17). Vi måste låta Gud ta över genom att ödmjuka oss och tro på honom, och bereda honom en makt genom vår lovsång. Segern är vår, vi är ju mer än övervinnare genom Jesus Kristus! (Rom 8:37). När vi ödmjukar oss och böjer oss ner inför Gud för att tillbe, lova och prisa honom så överlåter vi oss på så sätt till Gud och förtröstar på honom – vi vänder oss bort från oss själva och ser till Herren! 

Som sagt så
Genom lovsågen flyr vi till Gud, vi proklamerar hans makt, herravälde och bekänner oss till det. ”Han är en sköld för alla som flyr till honom.” (2 Sam 22:31). Herren tronar ju på vår lovsång (Psa 22:4), han handlar på den och den förlöser hans närvaro och kraft. Vi låter Herren trona på vår lovsång och vara över alla svårigheter! Vi lyfter honom över alla svårigheter!

Advertisements

Posted on November 16, 2012, in Uncategorized. Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: