(Del 2) Krigsföring och seger genom lovsång

 

(Psalm 149:5) De fromma skall jubla i härlighet och sjunga av glädje på sin bädd.
6 Guds lov skall vara i deras mun och ett tveeggat svärd i deras hand, 7 för att hämnas på hednafolken och straffa folken,

Genom vår lovsång tror jag faktiskt att vi använder Andens svärd! Många lovsångslåtar är ju baserade på Guds Ord. Andens svärd är ju Guds Ord (Ef 6:17). Guds ord är skarpare än något tveeggat svärd (Heb 4:12). Kolla vilket vapen vi har, som gör om intet djävulens attacker. Som jag talade om tidigare, med (Psalm 8:3). Jag kommer till detta igen senare.

Dessa sände Mose ut i striden, ettusen man ur varje stam, tillsammans med Pinehas, prästen Eleasars son, som tog de heliga redskapen och larmtrumpeterna i sin hand.” (4 Mosebok 31:6).

Detta är när de var redo att gå ut i krig. Lägg märke till vem som ledde attacken – Pinehas (prästen). Här har vi en präst i prästdräkt som leder striden. Vår lovsång är som en larmtrumpet i Andevärlden som proklamerar Herrens seger och hans rike, hans härlighet, hans makt och så vidare! ”Ropa med full hals, håll ej tillbaka. Höj upp din röst som en basun och förkunna för mitt folk dess överträdelse, för Jakobs hus dess synder.” (Jesaja 58:1). Samma sak är det med lovsångsledare/lovsångare – det är de som leder striden!

Amen! Håll ej tillbaka din röst, utan sjung från djupet av ditt hjärta, för Jesus har segrat på korset! Det kan vara värt att nämna att dessa larmtrumpeter kan låta mycket högt när man blåser i dem högt. Så högt att man kan bli döv. Psalm 8:3 säger ju att vår lovsång tystar fienden. Djävulen och demonerna står inte ut med sann tillbedjan!

Larmtrumpeterna var ett instrument som de använde bland annat för att proklamera seger, attackera och för att samla till krig. På samma sätt samlas vi till krig och bereder ett oerhört vapen inför/genom Gud genom att vara enade i lovsång!

“Inmönstra dem som är trettio år eller äldre, upp till femtio år, alla arbetsföra som skall tjänstgöra vid uppenbarelsetältet.” (4 Mosebok 4:30).

När det här talas om prästens tjänst, så är ordet för tjänstgöra här ”organisera en mängd till krig” typ. Så när man går in i prästskapet så ansluter man sig till ”militären”. Prästerna har bälten, och när det talas om bältet i (Jesaja 11:5) så betyder det Hebreiska ordet där ”att vara utrustad som en soldat/Att vara utrustad för striden”. Sanningens bälte är en del av vapenrustningen (Ef 6). Du var menad till att gå till krig i din “prästklädnad”. För det är den som är vapenrustningen. Så vi tjänar Gud som präster, genom att vi genom Jesus frambär Andliga offer.

“Och låt er själva som levande stenar byggas upp till ett andligt hus, ett heligt prästerskap, som skall frambära andliga offer som Gud tack vare Jesus Kristus tar emot med glädje.” (1 Petrusbrevet 2:5).
“Lovets offer” är ett Andligt offer.

“Låt oss därför genom honom alltid frambära lovets offer till Gud, en frukt från läppar som prisar hans namn.” (Hebreerbrevet 13:15).

Advertisements

Posted on November 11, 2012, in Worship. Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: