(Del 1) Krigsföring och Seger genom Tillbedjan

Jag ska tala om Krigsföring och Seger genom Tillbedjan.

Herren har uppenbarat mycket för mig inom det här, och jag berättar även utifrån egna erfarenheter – det berättar jag för att ge All äran till Herren.

Jag använder mig av Svenska Folkbibeln och King James Version som Engelsk översättning, som använder andra grundtexter. Jag använder www.blueletterbible.com för att kolla innebörden av ord på Grekiska och Hebreiska/Arameiska. Mycket bra och enkelt.

Vår lovsång till Gud bereder honom en makt! ”Av barns och spädbarns mun har du upprättat en makt för dina ovänners skull till att förgöra fiende och hämnare.” (Psalm 8:3).
(”Makt”: borg/lovsång – Annan Grundtext/översättning. Styrka – Eng. översättning)

Detta beskriver hur Gud bereder sig en makt genom vår lovsång.

Jesus citerade därifrån i Matteus 21:16 ”Ur barns och spädbarns mun låter du en lovsång stiga upp till dig”. Jesus ändrade inte på orden men lärde ut att de var ”utbytbara”. Lovsång ÄR ”styrka”. Annan översättning för ”till att förgöra fiende och hämnare” i en Engelsk översättning är ”att tysta fienden”.

Förgöra: ”shabath”, som kan betyda ”To cause to fail/to cause to cease Att orsaka misslyckande/Att orsaka upphörande” – Vår lovsång gör om intet djävulens attacker och planer. Eftersom vi vet att striden är Herrens enligt förbundet, så proklamerar vi seger genom lovsång, det ser vi här t.e.x:

(Uppenbarelseboken 5:9) Och de sjöng en ny sång: “Du är värdig att ta bokrullen och bryta dess sigill,ty du har blivit slaktad, och med ditt blod har du åt Gud köpt människor av alla stammar och språk, folk och folkslag.[10] Du har gjort dem till ett konungadöme, till präster åt vår Gud, och de skall regera på jorden.”

Hur ska djävulen dra ner oss i missmod osv när vi istället fröjdar oss i Herren, inför honom och hans helighet och bekänner och underordnar oss till honom genom vår lovsång osv, när vi gör anspråk på och proklamerar vår seger genom lovsång, vilken situation vi än befinner oss i? Vi besinnar att han är Gud (Psalm 46:11), vår tillflykt och vår fasta klippa.

Gud är vår tillflykt och vår starkhet, en hjälp i nöden, väl beprövad.” (Psalm 46:2).

När svårigheter omger oss så förblir han en fast klippa, dit vi kan fly, och inte vackla. Vi kan få glädja oss och fröjda oss i honom under prövningar och svårigheter. ”Den rättfärdige gläder sig i HERREN och tar sin tillflykt till honom.” (Psalm 64:11).

(1 Petrusbrevet 1:6) Gläd er därför, om ni nu en kort tid måste utstå prövningar av olika slag.[7] Äktheten i er tro är långt värdefullare än guld som är förgängligt, fastän det håller provet i eld, och den tron skall visa sig bli till lov, pris och ära, när Jesus Kristus uppenbarar sig.

Det står ”en KORT tid”. Alltså kommer det gå över, och därför kan vi som David tacka och lovsjunga Herren i Tro, och veta att segern redan är vår, eftersom vi vet att krisen snart är över och är vi trogna vet vi att vi kommer ut ur prövningen starkare: ”Var mig nådig, Gud, var mig nådig! Ty till dig flyr min själ, under dina vingars skugga tar jag min tillflykt till dess att faran är över.” (Psalm 57:2).

Men jag vill sjunga om din makt och jubla var morgon över din nåd. Ty du är en borg för mig, en tillflykt när jag är i nöd. (Psalm 59:17).

Vi flyr till honom genom lovsång och bön. ”Men låt alla som flyr till dig få glädja sig. I evighet skall de jubla, ty du beskyddar dem. I dig skall de fröjdas som älskar ditt namn.” (Psalm 5:12).Men de rättfärdiga är glada, de fröjdar sig inför Gud och jublar av glädje.” (Psalm 68:4). Vi kan vara glada, och fröjda oss, jubla inför Gud när vi är rättfärdiga, vilken situation vi än befinner oss i. 

Och vi ser upp till honom med vår lovsång, och får frödja oss i honom. ”De som ser upp till honom strålar av fröjd,deras ansikten behöver ej rodna av blygsel.” (Psalm 34:6).

Vi låter Herren trona på vår lovsång och låter honom få vara UPPHÖJD över alla våra situationer och allt vårt eget och våra egna uppfattningar om Gud, och bara låter honom få vara den han är ”JAG ÄR DEN JAG ÄR” – Helig, Helig, Helig är Gud den Allsmäktige. Att han är Sann och värdig och trofast. Vi visar detta för djävulen genom vår lovsång och vår Tro på Gud, hans löften osv. Vi låter honom upphöja oss ur våra svårigheter genom att vi ödmjukar oss (Jak 4:10; Matt 23:12).

(Jakobsbrevet 4:6) Men större är nåden han ger. Därför heter det: Gud står emot de högmodiga, men de ödmjuka ger han nåd. [7] Underordna er därför Gud. Stå emot djävulen, så skall han fly bort från er.

När vi ödmjukar oss, underordnar oss Gud och står emot djävulen så flyr han bort från oss.. ser ni kontrasten? När vi är högmodiga, går vi framför Gud, men när vi ödmjukar oss, underordnar och överlåter oss, så går Gud istället FRAMFÖR oss, enligt Förbundet! När vi istället väljer att ödmjuka oss inför Gud och underordna oss honom, vilken situation vi än befinner oss i, så istället för att Gud då står emot (ordet här kan med betyda ”strider emot”) oss. Så strider han FÖR oss! Halleluja! ”Är HAN FÖR oss, VEM (gäller även djävulen), kan DÅ vara emot oss?” (Romarbrevet 8:31).

”Vem är denne ärans konung? Det är Herren, stark och väldig, Herren, väldig i strid.(Psalm 24:8).

HERREN, er Gud, som går framför er, skall själv strida för er…” (5 Mosebok 1:30).

Detta enligt förbundet med Gud. Som förbundspartner har han lovat detta, och att vara vår sköld – att strida för oss och skydda oss. Genom lovsågen flyr vi till Gud, vi vänder oss bort från oss själva. ”Han är en sköld för alla som flyr till honom.(2 Sam 22:31). Gud är i enlighet med förbundet vår Hjälpare, Befriare, Läkare, Sköld och den som är ”mer än nog” – El Shaddai. Halleluja! Låt oss förstå och tänka på vad vi har genom förbundet och vår ställning, och prisa och tacka Herren för det. Vi har ju Abrahams välsignelse eftersom vi genom Jesus är friköpta från lagens förbannelse och är Abrahams genom att hålla oss till tron (Gal 3:7) och Guds barn genom tron på Jesus. (Gal 3:26).

Äran till Herren!

Advertisements

Posted on November 8, 2012, in Worship. Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: